Zapoj­te se do foto­gra­fic­ké sou­tě­že Lípa – náš národ­ní strom

Ama­térští foto­gra­fo­vé se mohou zapo­jit do foto­gra­fic­ké sou­tě­že, kte­rou