Pojď­te s námi mapo­vat stro­my repub­li­ky a při­dej­te dře­vi­ny nesou­cí posel­ství naší národ­ní his­to­rie do celo­re­pub­li­ko­vé data­bá­ze.

 

Neví­te, jak začít s hle­dá­ním stro­mů repub­li­ky? Podí­vej­te se na se na návod na hle­dá­ní stro­mů repub­li­kyzde.