Podí­vej­te se na his­to­rii zají­ma­vých lip, kte­ré byly vysa­ze­ny na výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska pro­střed­nic­tvím doku­men­tu ČT z cyk­lu Náš ven­kov.
Pre­mi­é­ra 16.6.2018 v 9h.
Odkaz na video:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/218562243400005-pribehy-lip/

Další článek:  Přichází další vhodné období pro výsadbu lip republiky a demokracie