Lípa

Zámec­ká lípa repub­li­ky

5.00 / 5

Strom zakou­pi­la rodi­na Val­do­va na pod­zim roku 2020 ve škol­ce ČZU. Byl vysa­zen na nádvo­ří Tře­be­šic­ké­ho zám­ku u pří­le­ži­tos­ti 102. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Výsad­ba stro­mu byla spo­je­na s malou rodi­nou osla­vou. Vět­ší slav­nost neby­lo mož­né usku­teč­nit z důvo­dů vlád­ních ome­ze­ní v sou­vis­los­ti s pan­de­mií koro­na­vi­ru. Dou­fá­me, že Zámec­ká lípa bude ochra­ňo­vat zámek i celou obec Tře­be­ši­ce co nejdéle.

Rok výsad­by

2020

Obvod kme­ne (v cm)

18 cm

Rok měře­ní

2020

  • Eliš­ka Val­do­vá

    Reply
    Rating: 5 / 5

    Kla­dy­Zá­po­ry

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style