Lípa

Ústřed­ní lípa repub­li­ky na Malé Stra­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky na úpa­tí vrchu Pet­řín byla slav­nost­ně vysa­ze­na dne 28. říj­na 1968 při pří­le­ži­tos­ti 50. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Dře­vi­nu vysa­di­li čle­no­vé Sbo­ru ochra­ny pří­ro­dy při Spo­leč­nos­ti Národ­ní­ho muzea v Pra­ze (poz­děj­ší TIS) v čele s Otaka­rem Leiským. Tato lípa je “mat­kou” všech lip vysa­ze­ných v roce 1968.
Lípa byla v roce 2014 zařa­ze­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů Pra­hy, umís­tě­né na webu www.prazskestromy.cz.

Rok výsad­by

1968

Obvod kme­ne (v cm)

239 cm

Rok měře­ní

2015

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style