Lípa

Sva­to­vác­lav­ská lípa v Hor­ní Lipo­vé

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Tato lípa byla zasa­ze­na v pátek 28.9.2018 na svá­tek sv. Vác­la­va čle­ny spol­ku Kos­te­lík v horách v Hor­ní Lipo­vé na Jese­nic­ku. Strom lípa vel­ko­lis­tá byl zakou­pen paní uči­tel­kou Věrou Šustro­vou a daro­ván k zasa­ze­ní. Je vyso­ký 1,5 met­ru a nachá­zí se asi 20 met­rů od kos­te­lí­ku a památ­ní­ku váleč­ným zajat­cům v Hor­ní Lipo­vé. Slav­nost­ní akce bylo pří­tomno asi tři­cet míst­ních obča­nů, kte­ří po boho­služ­bě spo­leč­ně zasa­di­li sym­bol míst­ní obce Lipo­vá-láz­ně. O udá­los­ti refe­ro­val míst­ní tisk Jese­nic­ký týde­ník.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

4 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style