Lípa

Lípy svo­bo­dy v Cho­ti­mě­ři

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Obě lípy byly zřej­mě vysa­ze­ny spo­leč­ně, nicmé­ně přes­ný rok se zatím nepo­da­ři­lo zjis­tit. Pod­le obvo­dů jejich kme­nů a his­to­ric­kých sou­vis­los­tí moh­ly být vysa­ze­ny kolem roku 1938. V sou­čas­né době pro­bí­há “pát­rá­ní” po jejich přes­ném ter­mí­nu vysa­ze­ní.

Pod­le zápi­su v obec­ní kro­ni­ce byly vysa­ze­ny ješ­tě tři dal­ší lípy v roce 1968, v rám­ci akce sáze­ní stro­mů svo­bo­dy. Dvě z nich jsou stá­le “na svě­tě”, brzy je při­dá­me do data­bá­ze.

Rok výsad­by

1938

Obvod kme­ne (v cm)

266 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style