Lípa

Lípy repub­li­ky v Hnoj­ní­ku

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dvě lípy srd­či­té vysa­di­li žáci Masa­ry­ko­vy Základ­ní ško­ly spo­leč­ně s obec­ní­mi zastu­pi­te­li u pří­le­ži­tos­ti oslav Dne Země 30. 4. 2018. Na pod­zim (7. 9. 2018) pro­běh­lo slav­nost­ní odha­le­ní pamět­ní­ho des­ky “Lípy svo­bo­dy”. To bylo sou­čás­tí oslav 100. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska. V prů­bě­hu roku 2019 při­by­ly lavič­ky a mís­to pod lipa­mi se sta­lo vyhle­dá­va­ným odpo­čin­ko­vým mís­tem. O lípy se vzor­ně sta­rá pan Vitá­sek (míst­ní zastu­pi­tel), kte­rý orga­ni­zu­je kaž­do­roč­ní úkli­do­vé akce v obci (Grun­to­vá­ní obce), peču­je o lípy a oko­lí a v létě lípy zalé­vá.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style