Lípa

Lípa vel­ko­lis­tá v Bře­zi­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na 12. srp­na 2018 u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky při Sva­to­va­vři­nec­ké pou­ti v pro­sto­ru hřiš­tě.
V pro­slo­vu při slav­nost­ní výsad­bě mj. zazně­lo: Pře­ji si za nás všech­ny, kte­ří jsme zde aby děti, kte­ré dnes při­hlí­že­jí, pro­ži­ly hez­ký a klid­ný život a jed­nou v pokro­či­lém věku si vzpo­mně­ly, že byly svěd­ky této udá­los­ti a měly tak na dneš­ní den hezkou vzpo­mín­ku.
O výsad­bě stro­mu byl pro­ve­den zápis do kro­ni­ky, výsad­ba byla zdo­ku­men­to­vá­na a zane­se­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů v Čes­ké repub­li­ce.
Ke koře­nům lípy byl ulo­žen text pro­slo­vu, pla­kát na akci a bro­žur­ka, kte­rá byla vyda­ná v roce 2014 ke sté­mu výro­čí zalo­že­ní tělo­vý­cho­vy v obci.
Výsad­bu uspo­řá­da­la TJ Sto­nož­ka Bře­zi­na z.s.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style