Lípa

Lípa svo­bo­dy v Levín­ské Oleš­ni­ci

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Zapsá­no do obec­ní kro­ni­ky: “28. říj­na 1968 na památ­ku 50 leté­ho výro­čí naší Čes­ko­slo­ven­ské samo­stat­nos­ti byla vysa­ze­na lípa svo­bo­dy, zasa­ze­na u samo­ob­slu­hy. Nejdří­ve byl pro­jev u pomní­ku pad­lých z I. svě­to­vé vál­ky, kde vzpo­me­nu­to všech obě­tí z naší ves­ni­ce, pak ode­šel prů­vod naho­ru, kde při sáze­ní byl pro­jev a zdů­raz­ně­no, jak si máme vážit této památ­ky a slib daný mlá­de­ží tuto opa­ko­vat. Potom zazpí­vá­na čsl. hym­na Kde domov můj, slav­nos­tí se zúčast­ni­li požár­ní­ci, mlá­dež, ostat­ních obča­nů neby­lo tak mno­ho. Nevím, proč mají mno­zí lidé tak malé pocho­pe­ní pro tako­vé­ho akce. ”

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style