Lípa

Lípa svo­bo­dy v Hostí­ně

0 / 5

Lípa repub­li­ky byla vysa­ze­na hostín­ský­mi obča­ny a to sym­bo­lic­ky za účas­ti teh­dej­ší­ho nej­star­ší­ho a nejmlad­ší­ho oby­va­te­le 28. říj­na 1968 při pří­le­ži­tos­ti 50. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Sou­čás­tí cere­mo­nie byl i lam­pi­o­no­vý prů­vod a polo­že­ní věn­ců k pomní­ku 1. svě­to­vé vál­ky.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style