Lípa

Lípa svo­bo­dy v Hoři­ci u Spá­le­né­ho Poří­čí

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dle obec­ní kro­ni­ky obce Číčo­va byla lípa slav­nost­ně zasa­ze­na 18. květ­na. Za zpě­vu národ­ní hym­ny stro­mek zasa­zen a ode­vzdán obča­nům hořic­kým k opa­t­ro­vá­ní. Do jámy pod koře­ny vlo­že­na zape­če­tě­ná láhev s odka­zem, kde jsou zazna­me­ná­na jmé­na pořa­da­te­lů slav­nos­ti a všech obča­nů, kte­ří se zaslou­ži­li o zasa­ze­ní lípy.

Rok výsad­by

1919

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style