Lípa

Lípa svo­bo­dy na Zli­čí­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na v roce 1919 k výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky na návsi. Lípa sym­bo­li­zu­je význam­né mís­to, na němž se v minu­los­ti setká­va­li zli­čín­ští obča­né v dobách útrap i slá­vy. Kon­cem 70. let minu­lé­ho sto­le­tí dosta­la krát­ká uli­ce vedou­cí kolem stro­mu pojme­no­vá­ní U Lípy.
V roce 2014 byla lípa zařa­ze­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů na webu Praž­ské stro­my — www.prazskestromy.cz 

Rok výsad­by

1919

Obvod kme­ne (v cm)

219 cm

Rok měře­ní

2014

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style