Lípa

Lípa sto­le­tí čes­ké stát­nos­ti v Mod­řa­nech

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

U pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu byla 25. říj­na 2018 vysa­ze­na lípa sto­le­tí v cen­t­rál­ním par­ku na Obchod­ním náměs­tí.

Slav­nost­ní­mu aktu byli pří­tomni sta­ros­ta Milan Maruš­tík, rad­ní Rena­ta Adám­ko­vá, tajem­ník Tomáš Hejzlar, Vla­di­mír Prch­lík ze Sokol­ské župy Praž­ské – Sche­i­ne­ro­vy, mod­řan­ští skau­ti, děti z míst­ních škol i celá řada obča­né.

Po úvod­ních pro­je­vech sta­ros­ty Mila­na Maruš­tí­ka a Vla­di­mí­ra Prch­lí­ka se již hlav­ní pro­ta­go­nis­té cho­pi­li lopat a sym­bo­lic­ky při­ho­di­li ke koře­nům stro­mu hlí­nu. Dět­ské pěvec­ké sbo­ry Mrá­ček a Slu­níč­ko pod tak­tov­kou Kami­ly Tůmo­vé závě­rem zazpí­va­ly čes­kou stát­ní hym­nu.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style