Lípa

Lípa repub­li­ky ve Sli­ven­ci

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

U pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky byla ve stře­du 24. říj­na 2018 v 16 hod v mís­tě budou­cí­ho par­ku Gra­ná­to­vá vysa­ze­na lípa.
Slav­nos­ti se zúčast­ni­ly děti z míst­ní ZŠ Sli­ve­nec, kte­ré si při­pra­vi­ly pěk­né hudeb­ní  vystou­pe­ní – píseň Když jsem husy pása­la (flét­nič­ky) a  píseň Tra­vič­ka zele­ná ( flét­nič­ky a zpěv), sta­rost­ka MČ Pra­ha – Sli­ve­nec RNDr. Jana Pla­mín­ko­vá pro­nes­la krát­ký pro­slov, kde zmí­ni­la his­to­ric­ké sou­vis­los­ti zalo­že­ní repub­li­ky, his­to­rii Sli­ven­ce i his­to­rii lipo­vých stro­mů v naší měst­ské čás­ti. Na závěr pro­slo­vu popřá­la mla­dé lip­ce, aby se jí na vybra­ném mís­tě daři­lo a dlou­ho nám děla­la radost. Pak spo­leč­ně, za zvu­ků pís­ně Ach syn­ku, syn­ku, s mís­tosta­rost­ka­mi Ing. S. Strau­cho­vou a   Mgr. L. Kudlá­ko­vou dokon­či­ly výsad­bu stro­mu.
Na závěr paní B. Hru­be­šo­vá  nád­her­ně zazpí­va­la čes­kou  i slo­ven­skou hym­nu.
Bylo to milé a dojem­né uctě­ní význam­né­ho výro­čí.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style