Lípa

Lípa repub­li­ky v Žili­ně

0 / 5

Lípa v Žili­ně byla vysa­ze­na v r. 1968 pra­cov­ní­ky a žáky základ­ní ško­ly v čele s panem ředi­te­lem Erví­nem Bárt­kem na zahra­dě ško­ly (poze­mek parc. č. 615/1 v k.ú. Žili­na u Nové­ho Jičí­na), na Bes­kyd­ské uli­ci. Dnes se jed­ná o zahra­du den­ní­ho sta­ci­o­ná­ře.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style