Lípa

Lípa repub­li­ky v par­ku Přá­tel­ství v Opa­vě

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Naše lípa srd­či­tá byla zasa­ze­na dne 26.10.2018 v par­ku Přá­tel­ství, kte­rý je zre­a­li­zo­va­ný na měst­ských pozem­cích Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Opa­vy. Ten­to park byl zalo­žen spo­leč­ně s “Rota­ry Clu­bem Opa­va” a sdru­že­ním “Klid­né Kyle­šo­vi­ce 2012”. Sou­čás­tí par­ku je krás­ný Altán, jsou zde umís­tě­ny laič­ky pro pose­ze­ní. Park je ozna­čen již při vcho­du zna­kem Rota­ry Inter­nati­o­nal.

V par­ku je zasa­ze­no cel­kem cca 80 stro­mů a 100 keřů.

Pro Lípu Repub­li­ky jsme vybra­li krás­né mís­to v blíz­kos­ti vel­kých kame­nů, kde na jed­nom z nich je umís­tě­no logo Rota­ry.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

20 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style