Lípa

Lípa repub­li­ky v Neda­šov­ské uli­ci na Zli­čí­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla vysa­ze­na 27. říj­na 1998 u pří­le­ži­tos­ti oslav 80. výro­čí vzni­ku samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska. Lípu vysa­di­li žáci a peda­go­go­vé ze zli­čín­ské ško­ly za pomo­ci Mys­li­vec­ké­ho sdru­že­ní Zli­čín.
V roce 2014 byla zařa­ze­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů Pra­hy, umís­tě­né na www.prazskestromy.cz.

Rok výsad­by

1998

Obvod kme­ne (v cm)

52 cm

Rok měře­ní

2015

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style