Lípa

Lípa repub­li­ky v Morav­ských Brá­ni­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V Morav­ských Brá­ni­cích, před míst­ním hřbi­to­vem, stá­va­ly čty­ři obrov­ské sta­le­té lípy. Kle­nu­ly se nad sochou Sv. Jana Nepo­muc­ké­ho. Byly již ve vel­mi špat­ném zdra­vot­ním sta­vu a v roce 2011 muse­ly být, z bez­peč­nost­ních důvo­dů, odstra­ně­ny. Na jejich mís­tě byly v násle­du­jí­cím roce vysá­ze­ny čty­ři nové mla­dé lípy. Jed­na z nich se neu­ja­la. Letos, v roce 2018, byla tato lípa nahra­ze­na novým stro­mem. Ten byl vysá­zen 27. říj­na 2018, přes­ně v den koná­ní oslav 100 let repub­li­ky. Výsad­bu pro­ved­li sta­ros­ta, mís­tosta­ros­ta se synem, čle­no­vé spol­ku dob­ro­vol­ných hasi­čů a pří­tomní obča­né. Požeh­nal ji P. Karel Obrd­lík. Ten­to strom, lípa srd­či­tá nebo­li lípa malo­lis­tá (Tilia cor­da­ta), byl vypěs­to­ván v zahrad­nic­tví v Ivan­či­cích, v roce výsad­by měl 8 let.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

9 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style