Lípa

Lípa repub­li­ky v Morav­ském Berou­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dne 18. říj­na 2018 při pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí vzni­ku repub­li­ky sta­rost­ka měs­ta Ing. Zden­ka Szukal­ská a mís­tosta­ros­ta měs­ta Ing. Petr Otá­hal spo­leč­ně s dět­mi základ­ní ško­ly Morav­ský Beroun vysa­di­li lípu repub­li­ky. Obča­né byli vyzvá­ni, aby se také zapo­ji­li. Po vysa­ze­ní násle­do­va­lo odha­le­ní pamět­ní des­ky, kte­rá je umís­tě­na u toho­to význam­né­ho stro­mu. Po vysa­ze­ní nám zazpí­val pěvec­ký sbor Jitřen­ka čes­kou lido­vou pís­nič­ku „Ach syn­ku, syn­ku“, kte­rá byla nej­ob­lí­be­něj­ší pís­ní prv­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta T. G. Masa­ry­ka.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style