Lípa

Lípa repub­li­ky v Mod­řa­nech

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na k 90. výro­čí vzni­ku samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska 23. říj­na 2008. Lípu vysa­dil teh­dej­ší sta­ros­ta Petr Hána se svý­mi zástup­ci, s před­sta­vi­te­li kon­fe­de­ra­ce poli­tic­kých věz­ňů, Sva­zu Pomoc­ných tech­nic­kých pra­po­rů a se zástup­ci Sokol­ské župy praž­ské.
V roce 2015 byla lípa zařa­ze­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů Pra­hy umís­tě­né na www.prazskestromy.cz.

Rok výsad­by

2008

Obvod kme­ne (v cm)

24 cm

Rok měře­ní

2015

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style