Lípa

Lípa repub­li­ky v Malé Hraš­ti­ci

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V nedě­li 28.října 2018 jsme k pří­le­ži­tos­ti oslav sté­ho výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ska zasa­di­li lípu repub­li­ky. Ta byla vysa­ze­na na pozem­ku ces­tou do Vel­ké Hraš­ti­ce kolem vrtů k letiš­ti. Lípa byla vysa­ze­na za pří­tom­nos­ti zastu­pi­te­lů obce a dal­ších něko­li­ka desí­tek spo­lu­ob­ča­nů. V blíz­kos­ti lípy je umís­těn pamět­ní kámen a na závěr sad­by zazně­la stát­ní hym­na.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

5 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style