Lípa

Lípa repub­li­ky v Lomu u Mos­tu

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V říj­nu 1968 byly po naší vlas­ti vysa­zo­vá­ny Lípy repub­li­ky, teh­dy se jim říka­lo také Lípy svo­bo­dy. I v mém malém měs­teč­ku Lom bylo vysá­ze­no něko­lik lip nej­vyš­ší­mi míst­ní­mi funk­ci­o­ná­ři jak z MěNV,tak MO KSČ a dal­ších slo­žek teh­dej­ší Národ­ní fron­ty. Lípy měly sym­bo­li­zo­vat i náš nesou­hlas s oku­pa­cí ČSSR voj­sky Var­šav­ské smlou­vy.

Rok výsad­by

1968

Obvod kme­ne (v cm)

40 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style