Lípa

Lípa repub­li­ky v Kozí uli­ci v Rac­ko­vé

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na na počest 100 let vzni­ku naší repub­li­ky. O výsad­bu se posta­ra­li oby­va­te­lé Kozí uli­ce v Rac­ko­vé u Zlí­na. Strom byl zakou­pen v zahrad­nic­tví Sekvoj v Kobyl­ni­ci u Mla­dé Bolesla­vi.

Lípa 2018

V letoš­ním roce je 100 výro­čí vzni­ku naší repub­li­ky. Při této pří­le­ži­tos­ti se roz­hod­li oby­va­te­lé Kozí uli­ce zasa­dit lípu. Tím bude dovr­šen pro­gram šíře­ní národ­ních stro­mů. V roce 2016 byl vysa­zen morav­ský národ­ní strom a to švest­ka viz foto níže. U této pří­le­ži­tos­ti bylo uspo­řá­dá­no setká­ní oby­va­tel Kozí uli­ce a jejich přá­tel. O saze­ni­ci stro­mu se posta­ral Vla­di­mír Mrkvič­ka pod­le GDPR (V.M.) a o cate­ring se posta­ra­lo duo Mar­ce­la Klim­ko­vá pod­le GDPR (M.K.) (Vin­né skle­py – Rac­ko­vá 227) a Simo­na Mrkvič­ko­vá pod­le GDPR (S.M.) (ser­vis skle­ni­ček pro slav­nost­ní oka­mži­ky). Požeh­ná­ní lípě před­ne­sl mon­signo­re 1. Stup­ně – čeka­tel Mar­tin Kli­mek, kte­rý při této pří­le­ži­tos­ti při­po­mněl křes­ťan­ské koře­ny naší země. Po této pří­le­ži­tos­ti pro­běh­lo spo­leč­né pose­ze­ní v hos­tin­ci U Svět­lí­ka.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

4 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style