Lípa

Lípa repub­li­ky v Jabke­ni­cích

5.00 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Tato lípa repub­li­ky 1918 — 2018 byla zasa­ze­na 27. říj­na 2018 v blíz­kos­ti pade­sá­ti­le­té lípy z roku 1968 a Sme­ta­no­va pomní­ku, jed­no­ho ze sym­bo­lů Jabke­nic. Při sáze­ní se sešlo téměř 100 lidí, k lípě byl ulo­žen v láhvi ofi­ci­ál­ní text s foto­gra­fie­mi o obci z roku 2018, dále pak dal­ší láhev se vzka­zy od jed­not­li­vých účast­ní­ků. Oko­lo lípy byla osa­ze­na lavič­ka s pamět­ním štít­kem. Po zasa­ze­ní lípy byl slav­nost­ně polo­žen věnec k pomní­ku Bedři­cha Sme­ta­ny i k pomní­ku pad­lých. Odpo­led­ne a večer pak účast­ní­ci sáze­ní strá­vi­li pro­hlí­že­ním foto­gra­fií mapu­jí­cích dění v obci a sle­do­vá­ním fil­mů o dění v obci ze tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí.

Rok výsad­by

2018

  • fore­ve

    Reply
    Rating: 5 / 5

    REVIEW on “Lípa repub­li­ky v Jabke­ni­cích” on 2018-10-30 14:43:12

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style