Lípa

Lípa repub­li­ky v Holetí­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dne 28.10.2018 jsme ku pří­le­ži­tos­ti sté­ho výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky vysa­di­ly na našem sou­kro­mém pozem­ku (býva­lé auto­cvi­čiš­tě) v cen­t­ru obce Holetín (okres Chru­dim) lípu repub­li­ky. Poze­mek je veřej­nos­ti vol­ně pří­stup­ný. Jed­ná se o Tilia cor­da­ta. Strom byl zakou­pen u fir­my Arbo­e­ko s.r.o.
Strom je zdra­vý pěk­ně rost­lý bez zjev­né­ho poško­ze­ní cca 4 m vyso­ký.
Ini­ci­á­to­ry této akce jsou za rodi­ny Dospě­lo­va a Kynclo­va:
Tomáš Dospěl
Josef Dospěl
Petr Kyncl
O strom bude­me i nadá­le pečo­vat, aby dob­ře pro­spí­val a byl jak ozdo­bou obce, tak odka­zem a posel­stvím příš­tím gene­ra­cím.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

14 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style