Lípa

Lípa repub­li­ky v Dubé

0 / 5

Sáze­ní Lípy repub­li­ky v Dubé 

Měs­to Dubá a ZŠ Dubá
při pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí
vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu
pořá­da­ly v pátek 26. říj­na 2018
v nově revi­ta­li­zo­va­ném par­ku u Kos­tel­ní­ho ryb­ní­ka
Sáze­ní Lípy repub­li­ky v Dubé.

Se sáze­ním pomoh­ly též děti
a paní uči­tel­ky z MŠ Dubá
a obča­né.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style