Lípa

Lípa repub­li­ky v Dob­ré

0 / 5

V pátek dne 21. 9. 2018 pro­bě­hl slav­nost­ní cere­mo­ni­ál zasa­ze­ní lípy repub­li­ky před naší základ­ní ško­lou v Dob­ré u Frýd­ku-Míst­ku. Pozvá­ní při­jal i pan sta­ros­ta Dob­ré a sená­tor za Frý­dek-Mís­tek Ing. Jiří Car­bol, spo­leč­ně s paní ředi­tel­kou pak oba pro­mlu­vi­li k shro­máž­dě­ným žákům.
Poté zazně­ly tóny hous­lí a nej­ob­lí­be­něj­ší píseň tatíč­ka Masa­ry­ka Ach, syn­ku, syn­ku. Slav­nost jsme ukon­či­li odha­le­ním pamět­ní­ho kame­ne s destič­kou při­po­mí­na­jí­cí tuto udá­lost. K lípě brzo při­bu­de malý plů­tek a o lípu se bude­me nále­ži­tě sta­rat.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style