Lípa

Lípa repub­li­ky v Cho­ti­mě­ři

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Obec Cho­ti­měř

V nedě­li, 28. říj­na 2018 jsme i v naší obci slav­nost­ně odha­li­li pamět­ní des­ku u nově vysa­ze­né Lípy repub­li­ky.

I přes nepří­zeň poča­sí jsme si, za dopro­vo­du prvo­re­pub­li­ko­vých šlágrů, při­po­mně­li základ­ní sta­veb­ní kame­ny naší repub­li­ky.

Slav­nost­ní akci při­pra­vil míst­ní spo­lek PRO Cho­ti­měř z.s. s finanč­ní pod­po­rou obce Cho­ti­měř a pana Val­de­ma­ra Gre­ší­ka.

Pozvá­ní při­ja­li i sta­ros­to­vé okol­ních obcí. Bylo to vel­mi milé sou­sed­ské setká­ní.

Na závěr slav­nost­ní­ho odpo­led­ne jsme si poslech­li stát­ní hym­nu včet­ně slo­ven­ské čás­ti a pochut­na­li si na prvo­re­pub­li­ko­vých dob­ro­tách, nechy­bě­ly ani špe­káč­ky z udír­ny.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

18 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style