Lípa

Lípa repub­li­ky v cho­tí­kov­ském kou­tě v Cho­tí­ko­vě

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Ku pří­le­ži­tos­ti sté­ho výro­čí zalo­že­ní ČSR vysa­di­li sou­se­dé z tzv. “cho­tí­kov­ské­ho kou­tu” lípu repub­li­ky dne 11. lis­to­pa­du 2018 v 15h. Těs­ně po vysa­ze­ní, při kte­rém při­lo­žil ruku k dílu kaž­dý ze zúčast­ně­ných sou­se­dů, zazně­la čes­ko­slo­ven­ská hym­na.

Jakmi­le budou dokon­če­ny terén­ní prá­ce v blíz­kos­ti lípy, bude na vhod­né mís­to umís­těn pamět­ní kámen s nápi­sem “ČSR 1918–2018” zho­to­ve­ný z pís­kov­co­vé­ho pat­ní­ku, kte­rý své­ho času stá­val podél pol­ní ces­ty do Male­sic (dnes již asfal­to­vá sil­ni­ce).

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

14 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style