Lípa

Lípa repub­li­ky v Bečo­vě nad Tep­lou

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na v roce 1968 na počest 50. výro­čí vyhlá­še­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Slav­nost­ní akt vedl teh­dej­ší tajem­ník MNV Ing. Zde­něk Boši­na st. a ředi­tel ško­ly Miroslav Schum. Akce se zúčast­ni­li žáci ško­ly.
V roce 2013 chtě­la rad­ni­ce zce­la zdra­vou lípu poká­cet. Díky odpo­ru míst­ních oby­va­tel a pamět­ní­ků se tak naštěs­tí nesta­lo a lípa může smě­le dál při­po­mí­nat důle­ži­tý oka­mžik našich dějin.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style