Lípa

Lípa repub­li­ky u pamět­ní­ho kří­že u Javo­rov­ce

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Na osla­vu 100 let od vzni­ku samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska jsme dne 25. říj­na 2018 vysa­di­li Lípu repub­li­ky. Pro výsad­bu jsme zvo­li­li mís­to u kamen­né­ho kří­že, kte­rý pochá­zí z roku 1740 a dne 13. září 2001 byl vyhlá­šen kul­tur­ní památ­kou. Nachá­zí se na tra­ti mezi Mařa­ti­ce­mi (Uher­ské Hra­diš­tě) a Mistři­ce­mi. Přes­to­že kříž pat­ří obci Kněž­po­le, vysta­ven je nej­blí­že Javo­rov­ci.
Na pra­hu nové stov­ky ze srd­ce pře­je­me lípě pev­né koře­ny, mohut­ný kmen a krás­nou koru­nu. A naší repub­li­ce? Moud­ré a las­ka­vé lidi.
Vla­di­mí­ra Van­dír­ko­vá a Petr Vru­bel

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style