Lípa

Lípa repub­li­ky u kina v Duchco­vě

5.00 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Památ­ných lip bylo v Duchco­vě hned něko­lik. Ta nej­star­ší se nachá­ze­la v pro­sto­ru za dneš­ní Soko­lov­nou, býval tam hos­ti­nec Lípa, poz­dě­ji zva­ný U slo­van­ské lípy. Lípa svo­bo­dy tam byla vysa­ze­na v roce 1919, ale po oku­pa­ci Sudet byla poká­ce­na. Lípa repub­li­ky vysa­ze­ná k výro­čí ČSR v roce 1928 sto­jí pro­ti budo­vě kina, v malé před­za­hrád­ce u ředi­tel­ské vily gym­ná­zia. V dru­hé polo­vi­ně sto­le­tí bylo vysa­ze­no hned něko­lik památ­ných lip, někte­ré ale zanik­ly. Posled­ní zasa­ze­ná lípa v Duchco­vě byla dne 28.10.2018 , k poctě 100. výro­čí repub­li­ky.

Rok výsad­by

1928

  • Jacque­lin

    Reply
    Rating: 5 / 5

    Kla­dy­Zá­po­ry

Napsat komentář: Jacquelin Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style