Lípa

Lípa repub­li­ky u chval­ské ško­ly v Hor­ních Počer­ni­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla vysa­ze­na 24. říj­na 2013 u pří­le­ži­tos­ti 95. výro­čí od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Slav­nost­ní výsad­by národ­ní­ho stro­mu se uja­li žáci ZŠ Sto­li­ň­ská za pomo­ci sta­rost­ky Hany Morav­co­vé a rad­ních Ale­ny Štro­bo­vé a Ale­ny Šev­čí­ko­vé a dal­ších při­hlí­že­jí­cích.
Lípa byla v roce 2018 zařa­ze­na do data­bá­ze význam­ných stro­mů Pra­hy, umís­tě­ných na www.prazskestromy.cz.

Rok výsad­by

2013

Obvod kme­ne (v cm)

17 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style