Lípa

Lípa repub­li­ky pod zám­kem v Jin­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

LÍPA MALOLISTÁ            

(Til­lia cor­da­ta)

Tato lípa je poto­mek památ­né­ho význam­né­ho stro­mu ze Smo­lo­tel.

Byla zasa­ze­na dne 22. září 2018 při slav­nos­ti pořá­da­né k 100. výro­čí vzni­ku samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska.

Je to jed­na ze sym­bo­lic­kých náhrad za původ­ní památ­nou lípu, kte­rá stá­la na tom­to mís­tě, mezi mlýnem a hutí Bar­bo­ra. Více jak 400 let bdě­la nad Jin­ce­mi. Neo­do­la­la však vichři­ci, kte­rá tuto oblast zasáh­la dne 16. červ­na 2016.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style