Lípa

Lípa repub­li­ky na Peda­go­gic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy v Pra­ze

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla vysa­ze­na na Peda­go­gic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy dne 24. 10. 2018 u pří­le­ži­tos­ti oslav 100. výro­čí zalo­že­ní ČSR. Nápad lípu zasa­dit vze­šel od stu­den­tů a byl veli­ce klad­ně při­jat vede­ním fakul­ty. Za hudeb­ní­ho dopro­vo­du Smí­še­né­ho pěvec­ké­ho sbo­ru PedF UK a účas­ti aka­de­mic­ké obce lípu spo­leč­ně zasa­dil děkan fakul­ty prof. Michal Neděl­ka a stu­dent­ská mís­to­před­sed­ky­ně aka­de­mic­ké­ho sená­tu fakul­ty Danie­la Čecho­vá.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style