Lípa

Lípa repub­li­ky na Besed­né u Cho­til­ska

5.00 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V roce 2018 vysa­di­li lípu srd­či­tou spo­leč­ně před­sta­vi­te­lé obce Cho­til­sko a spol­ku “Vete­rán­klub sta­ros­to­vé” pod Drti­no­vou roz­hled­nou na vrchu Besed­ná. Sym­bo­lic­ky je mís­to spja­to s oso­bou význam­né­ho prvo­re­pub­li­ko­vé­ho poli­ti­ka, filo­so­fa a peda­go­ga Prof. Dr. Fran­tiš­ka Drti­ny, míst­ní­ho rodá­ka a povl­tav­ské­ho patri­o­ta, kte­rý se zaslou­žil o utvá­ře­ní čes­ko­slo­ven­ské­ho škol­ství.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

Nezjištěno

Rok měře­ní

Nezjištěno

  • Jiří Šťást­ka

    Reply
    Rating: 5 / 5
    Klady

    Lípa je na místě kde se rozhlížel do krajiny Prof. František Drtina a s ním prezident T.G. Masaryk, který navštěvoval Drtinovi v nedalekém Hněvšíně.

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style