Lípa

Lípa prv­ní repub­li­ky v Čime­li­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

His­to­rii lípy se dozví­dá­me od paní Jaro­sla­vy Valo­vé: “Lípu zasa­di­la moje pra­ba­bič­ka Tere­zie Hřebři­no­vá, roze­ná Rebe­to­vá, u vjez­du do teh­dej­ší­ho stat­ku čp. Čime­li­ce 47 (PSČ 398 04). Ten pří­běh lípy znám z vyprá­vě­ní mojí mat­ky, vnuč­ky Tere­zie. Syn Tere­zie Fran­ti­šek Hřebři­na padl v prv­ní svě­to­vé vál­ce jako legi­o­nář na Sibi­ři. Jeho mat­ka dlou­ho oče­ká­va­la, že se tře­ba ješ­tě po kon­ci vál­ky vrá­tí, pak ale jeho spo­lu­bo­jov­ník při­ne­sl pár drob­nos­tí po svém kama­rá­du a při­ne­sl tu smut­nou zprá­vu.
Moje pra­ba­bič­ka pak zasa­di­la tu lípu na osla­vu vzni­ku repub­li­ky a s přá­ním, aby už nikdy neby­ly žád­né vál­ky.
Změ­ři­la jsem teď v roce 2020 kmen lípy, ve výš­ce 130 cm od země má obvod kme­ne 175 cm. Mož­ná se to může zdát na sto­le­tou lípu málo, ale ros­te doslo­va na ská­le. Kmen má krás­ný zdra­vý.”

Rok výsad­by

1918

Obvod kme­ne (v cm)

175 cm

Rok měře­ní

2020

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style