Lípa

Lípa “Nadě­je” v ZŠ Obrán­ců míru v Mos­tě

5.00 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Vysa­ze­ní lípy repub­li­ky pro­běh­lo v rám­ci škol­ních oslav 100. výro­čí vzni­ku samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska. Z kaž­dé tří­dy byli vyslá­ni dva zástup­ci, kte­ří s vysa­ze­ním pomá­ha­li, lopa­ty se neza­leklo ani vede­ní ško­ly a pří­tom­né paní uči­tel­ky. Nako­nec jsme naši lip­ku ozdo­bi­li pentle­mi v bar­vách tri­ko­lo­ry. Výsad­ba pro­běh­la v ZŠ Obrán­ců míru 2944 v Mos­tě.

 

Rok výsad­by

2018

  • Jana

    Reply
    Rating: 5 / 5

    Kla­dy­Zá­po­ry

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style