Lípa

Lípa demo­kra­cie ve Sta­ré Huti

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na v are­á­lu Památ­ní­ku Kar­la Čap­ka ve Sta­ré Huti u Dob­ří­še. Sta­lo se tak za veli­ké­ho zájmu širo­ké veřej­nos­ti v pátek večer 8.11.2019 v 18h.
Slav­nost­ně ji vysa­di­li Micha­lel Kocáb a ředi­tel­ka památ­ní­ku Dana Sei­dlo­vá.
Lípa při­po­mí­ná 30. let od Same­to­vé revo­lu­ce a Kar­la Čap­ka jako zastán­ce demo­kra­cie.
Po výsad­bě se usku­teč­ni­la bese­da, při níž Micha­lel Kocáb — hudeb­ník, poli­tik, spo­luza­kla­da­tel občan­ské ini­ci­a­ti­vy Most a občan­ské­ho fóra, před­sta­vil svo­ji auto­bi­o­gra­fic­kou kni­hu Vabank.

Rok výsad­by

2019

Obvod kme­ne (v cm)

12 cm

Rok měře­ní

2019

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style