Lípa

Lípa čes­ká v Blo­vi­cích

0 / 5

Lípa je ozna­če­na vzo­ro­vě pamět­ní deskou, kte­rá uvá­dí násle­du­jí­cí: “Obča­né, já Lípa čes­ká při­po­mí­nám vám budou­cím vel­ké národ­ní utr­pe­ní v době němec­ké fašis­tic­ké oku­pa­ce od r. 1939 až do národ­ní­ho osvo­bo­ze­ní r. 1945. Chraň mne a chraň mír! Dáno r. 1946 Svaz pro­ti­fa­šis­tic­kých bojov­ní­ků”.

Rok výsad­by

1945

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style