Co se stalo s Lípy repub­li­ky u obno­ve­né­ho tábo­řiš­tě “U tří lipek” ve Vše­mi­ně?

Vaše kontaktní údaje