Lípa v Lip­ce je památ­ný strom, kte­rý ros­te v obci Lip­ka seve­ro­vý­chod­ně od měs­ta Cho­tě­boř v cen­t­rál­ní čás­ti CHKO Želez­né hory. Roz­mě­ry i stá­ří stro­mu jsou pro ten­to rod nezvykle vyso­ké, tak­že se obvo­dem kme­ne a prav­dě­po­dob­ně i věkem řadí mezi pět nej­vzrost­lej­ších lip malo­lis­tých v Čechách. Záro­veň pat­ří k nej­star­ším lipám Chru­dim­ska.

Rok výsad­by

Nezjištěno

Obvod kme­ne (v cm)

Nezjištěno

Rok měře­ní

Nezjištěno

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style