Lípa

Lípa repub­li­ky v Klá­no­vi­cích

5.00 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla slav­nost­ně vysa­ze­na dne 28. říj­na 2018 v 16h na počest 100. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.
Samot­né výsad­bě před­chá­zel pro­slov sta­ros­ty MČ Pra­ha-Klá­no­vi­ce p. Polá­ka, násle­do­va­ný sta­ros­tou Soko­la Šes­ta­jo­vi­ce p. Otá­ha­lem a zavr­šen orga­ni­zá­to­rem pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 — 2018 p. Rudlem. Čes­ko­slo­ven­ská hym­na zazně­la v podá­ní pí. Son­nen­shi­ne.
Výsad­by se uja­li, jak zástup­ci MČ, tak i dal­ší obča­né a děti. Všich­ni přá­li roz­květ jak repub­li­ce, tak i Klá­no­vi­cím.
Závěr výsad­by pat­řil oblí­be­né pís­ni TGM Ach syn­ku syn­ku v podá­ní pí. Otá­ha­lo­vé.
Lípa vel­ko­lis­tá je potom­kem památ­né Lípy u hrob­ky hrob­ky Valen­tů na Chlou­m­ku.
Lípa bude brzy dopl­ně­na ochran­ným plůtkem a sta­bil­ním ozna­če­ním.

Rok výsad­by

2018

  • Klá­ra Svo­bo­do­vá

    Reply
    Rating: 5 / 5

    Kla­dy­Zá­po­ry

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style