Lípa

Cimr­ma­no­va lípa v Brat­ko­vi­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V Brat­ko­vi­cích ros­te lípa repub­li­ky, kte­rá je spo­je­na s Járou Cimr­ma­nem a Anto­ní­nem Dvo­řá­kem.
Ale­spoň tak­to to hlá­sá infor­mač­ní tabul­ka: “Pod tou­to lípou sedá­va­li spo­leč­ně čes­ký génius Jára Cimr­man s Anto­ní­nem Dvo­řá­kem, dva z nej­vý­znam­něj­ších hudeb­ních skla­da­te­lů všech dob. Jejich spo­leč­né dílo vyso­ké umě­lec­ké hod­no­ty se bohu­žel nedo­cho­va­lo”.

Víte, kdy byla lípa vysa­ze­na? Pohle­dem den­dro­lo­ga to vypa­dá na rok 1919.
Těší­me se na pří­pad­né bliž­ší infor­ma­ce!

Rok výsad­by

1919

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style