Lípa

Lípa svo­bo­dy v Hlo­ho­vé

0 / 5

Lípa byla vysa­ze­na 30. 4. 1921 žac­tvem míst­ní ško­ly a uči­te­li. Ved­le ješ­tě do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí rost­la Masa­ry­ko­va lípa, kte­rá byla ze zdra­vot­ních důvo­dů pora­že­na.

Rok výsad­by

1921

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style