Lípa

Lípa repub­li­ky v Budy­ni nad Ohří

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Strom byl vysa­zen dne  28.10.2018, v dopo­led­ních hodi­nách, na počest sté­ho výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ska.

Strom byl vysa­zen z dob­ré vůle, na obec­ním pozem­ku měs­ta Budy­ně nad Ohří a je věno­ván všem obča­nům Čes­ké repub­li­ky.

Výsad­ba byla pro­ve­de­na v cel­ko­vých nákla­dech 3.000,- Kč, včet­ně infor­mač­ní cedu­le, pány Ondře­jem Svo­bo­dou, Ale­šem Svo­bo­dou a Milo­šem Hra­bě­tem, kte­ří sa na ní podí­le­li rov­ným dílem.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style