Lípa

Strom repub­li­ky ve Zla­tých Horách (2018)

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Při 100. výro­čí vzni­ku naší repub­li­ky bylo samo­zřej­mos­tí, že míst­ní skau­ti se opět cho­pí výsad­by lípy, jako kaž­dých 5 let před tím. Ve spo­lu­prá­ci s Měs­tem Zla­té Hory našli vhod­nou loka­li­tu a za stá­lé­ho deš­tě přes­ně v den výro­čí, tedy 28.10.2018 Lípu srd­či­tou vysa­di­li. Zúčast­ni­lo se asi 50 čle­nů z míst­ních oddí­lů, za Měs­to Zla­té Hory byl pří­to­men pan sta­ros­ta Rác s cho­tí a pár dal­ších lidi­ček sym­pa­ti­zu­jí­cí buď s námi skau­ty nebo s myš­len­kou výsad­by.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

14 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style