Lípa

Lípy svo­bo­dy v Jaro­vě

0 / 5

V nedě­li 18. 5. 1919 byly zasa­ze­ny škol­ní­mi dět­mi za sluš­né účas­ti obča­nů obce na návsi před kap­lič­kou, u čp. 27, před ško­lou “Lípy svo­bo­dy” na počest vzni­ku repub­li­ky. Byly zasa­ze­ny na mís­tě býva­lých lip císař­ských. Byly vyko­pá­ny nové jámy a sta­ré stro­my nahra­ze­ny nový­mi.

V obci ješ­tě ros­tou “Huso­vy lípy” , zasa­ze­ny 1915 k 500. leté­mu výro­čí upá­le­ní Jana Husa.

Rok výsad­by

1919

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style