Lípa

Lípy repub­li­ky v Lib­hošti

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Sku­pi­na tří lip v Lib­hošti, tzv. “Lípy repub­li­ky” byly vysa­ze­ny slav­nost­ně 28. říj­na 1968 a byly tři pro­to­že je vysa­zo­va­ly tři gene­ra­ce — posled­ní dva žijí­cí legi­o­ná­ři z Lib­hoš­tě páno­vé Jan Sou­kal a Fran­ti­šek Polá­šek, za střed­ní gene­ra­ci čle­no­vé pro­ti­na­cis­tic­ké­ho odbo­je a  za nejmlad­ší gene­ra­ci čle­no­vé ČSM. Pří­to­men byl sta­ros­ta pan Karel Han­zel­ka — člen tzv. Pří­bor­ské­ho dob­ro­vol­nic­ké­ho pra­po­ru z let 1918–1919. Celou akci orga­ni­zo­val pan Oldřich Sobek — teh­dej­ší před­se­da Sva­zu ochrán­ců pří­ro­dy, zna­lec míst­ní his­to­rie a autor vlas­ti­věd­ných pub­li­ka­cí. Jeden ze stro­mů byl v minu­los­ti odstra­něn. Stro­my ros­tou v are­á­lu spor­tov­ní­ho hřiš­tě, na pozem­ku parc. č. 825/36 v k.ú. Lib­hošť.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style